Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Komt er een einde aan schenkingsvrijstellingen bij een bedrijfsoverdracht en bij de eigen woning?

20 juli 2021

Er zijn momenteel twee populaire vrijstellingen voor de schenkbelasting waar veel gebruik van wordt gemaakt. Hoe lang blijven deze vrijstellingen nog in de huidige vorm bestaan?

Schenkingsvrijstelling bij bedrijfsoverdracht

De eerste vrijstelling betreft de schenking bij bedrijfsoverdrachten. Bij een bedrijfsoverdracht kan er gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Dit geldt zowel voor een overdracht van een onderneming (zoals een eenmanszaak of vennootschap onder firma) als een aandelenoverdracht van een actieve BV.

Schenkt u een onderneming (of aandelen in een actieve BV) aan de bedrijfsopvolger, dan geldt er  onder voorwaarden de volgende vrijstelling:

  • Is de liquidatiewaarde hoger dan de going concernwaarde? Dan is dit verschil 100% vrijgesteld.
  • een bedrag van € 1.119.845 (2021) over de going concern waarde van de onderneming.
  • Wordt er meer geschonken dan € 1.119.845, dan geldt er nog een vrijstelling van 83% over het ondernemingsvermogen.

In de praktijk wordt de bedrijfsopvolgingsregeling regelmatig toegepast in situaties waar deze volgens de Staatssecretaris van Financiën niet voor bedoeld is.  Er verschijnen regelmatig berichten over de wenselijkheid om deze ruime schenkingsvrijstelling aan te passen. Zo is door de staatssecretaris in de notitie ‘Bouwstenen voor een beter belastingklimaat’ in overweging gegeven om de schenkingsvrijstelling te versoberen. Het is aan de politiek om hier een standpunt in te nemen. Bij de nieuwe kabinetsonderhandelingen zal dit onderwerp zeker op de agenda staan bij diverse partijen. Afhankelijk van de kabinetsformatie kan de regeling mogelijk worden aangepast.

💡 Tip: De voorbereidingstijd bij een bedrijfsoverdracht neemt al gauw jaren in beslag. Bent u voornemens om uw onderneming over te dragen aan (één van) uw kind(eren), waarbij er een bedrag zal worden geschonken? Stel de bedrijfsoverdracht niet uit en onderneem actie om de bedrijfsoverdracht te realiseren.

Heeft u vragen over de bedrijfsopvolgingsregeling? Neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder of fiscalist.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

U kunt een schenking doen aan uw kinderen (in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar) voor de aankoop of verbetering van een eigen woning, danwel voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De vrijstelling bedraagt onder voorwaarden € 105.302 (2021).

Er verschijnen regelmatig berichten over de onwenselijkheid van deze verhoogde vrijstelling. De vrijstelling zou volgens het Ministerie de vermogensongelijkheid in Nederland in stand houden. Verder zou deze schenkingsmogelijkheid ervoor zorgen dat de huizenprijzen in Nederland blijven stijgen. Ook nu is de politiek aan zet om hier een standpunt over in te nemen. Bij diverse politieke partijen staat de afschaffing van de ‘jubelton’ op de agenda. Ook hier zal de kabinetsformatie van invloed zijn op de houdbaarheid van de ‘jubelton’.

💡 Tip 1: overweegt u om een eigenwoningschenking te doen? Onderneem tijdig actie zodat u gebruik kan maken van de eigenwoningschenking.

Als u in 2021 de schenking doet, dan heeft uw kind nog tot en met het jaar 2023 de tijd om de schenking te gebruiken voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning, danwel aflossing van de eigenwoningschenking.

Wordt uw kind in 2022 of 2023 40 jaar? Als u de schenking doet in 2021, dan is de vrijstelling toch van toepassing mits het kind de schenking in 2021, 2022 of 2023 aanwendt voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning, danwel aflossing van de eigenwoningschuld.

💡 Tip 2: leg vóórdat u de schenking doet, vast onder welke voorwaarden de schenking plaatsvindt (onder andere (hoe) wilt u de ‘koude kant’ uitsluiten). Wij kunnen dit voor u vastleggen.

⚠️ Let op: er zijn diverse voorwaarden verbonden aan de eigenwoningschenking. Heeft u uw kind in het verleden al eens geschonken waarbij gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling? Dan heeft uw kind mogelijk geen recht meer op de volledige eigenwoningvrijstelling.

Heeft u vragen over de schenkingsvrijstelling? Neem gerust contact op met Aafje van de Waterbeemd, Estate en Financieel Planner bij RSW.