Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling van RSW heeft betrekking op de volgende situaties:

 1. handelingen die leiden tot strafbare feiten door RSW of haar medewerkers;
 2. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door RSW of haar medewerkers;
 3. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door RSW of haar medewerkers;
 4. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s, leidinggevenden en/of externen;
 5. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 6. alle andere situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van situaties zoals genoemd onder de reikwijdte van de klachtenregeling van RSW, kan eveneens gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de klachtenregeling hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

De te volgen procedure is als volgt:

 1. Indien er sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de compliance officer van de maatschap, de heer drs. Edwin G. Verhoeven RA. Een melding kan schriftelijk, per telefoon (0492-550775) of per e-mail (compliance@rsw.nl) geschieden.
 2. De compliance officer bevestigt de melding binnen 1 week per e-mail aan de melder. Indien de melder dit mogelijk maakt door bij de melding een (e-mail)adres te vermelden waaraan hij zijn correspondentie kan richten.
 3. De compliance officer informeert de melder daarbij tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt in principe maximaal vier weken na de ontvangst van de melding.
 4. De compliance officer beoordeelt direct na ontvangst van de klacht welke personen binnen de organisatie betrokken moeten worden bij de afhandeling van de klacht. Indien er sprake is van (vermeende) strafbare feiten, dan informeert de compliance officer onmiddelijk het bestuur van RSW en de plaatsvervangend compliance officer. Indien er sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving dan treedt de compliance officer onmiddelijk in overleg met het bestuur van RSW en de plaatsvervangende compliance officer van RSW.
 5. Bij het informeren van en het overleggen met het bestuur en de plaatsvervangende compliance officer als bedoeld in punt 4 maakt de compliance officer de bron niet bekend.
 6. De compliance officer informeert de melder uiterlijk na vier weken per e-mail over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de compliance officer de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de compliance officer schriftelijk c.q. per e-mail ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Indien een melding betrekking heeft op de compliance officer, kan de melding worden gedaan bij de plaatsvervangende compliance officer, de heer L.P. (Laurens) Steuten RA (schriftelijk, per telefoon (0492-550775) of per e-mail (laurens.steuten@rsw.nl).

Het bestuur van RSW garandeert dat medewerkers die meldingen aan de compliance officer doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, daarvan op geen enkele wijze invloed zullen ondervinden op hun functioneren en/of carrière binnen de organisatie.

Deze klokkenluidersregeling is integraal opgenomen in de verkorte klantenversie van deze gedragscode en op de website van RSW. Op verzoek stuurt RSW een schriftelijke weergave van deze regeling toe aan personen buiten de organisatie.

Doet u internationaal zaken?

Wij zijn aangesloten bij INPACT, een internationale vereniging van onafhankelijke accountantskantoren. Door ons uitgebreide internationale netwerk kunnen we u goed van dienst kunnen zijn op dit gebied. Benieuwd naar onze internationale aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op
logo-inpact

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.