De beste wensen voor 2022! Team Asten is verhuisd naar Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting landgoedvennootschap

04 januari 2022

Fiscale faciliteiten voor landgoed

Onder de Natuurschoonwet 1928 kan een Nederlands of buitenlands landgoed vallen. U heeft dan recht op fiscale faciliteiten met als doel het instandhouden van landgoederen en het bevorderen van natuurschoon in particulier bezit. De fiscale faciliteiten gelden voor diverse belastingen.

Nog geen faciliteit in de dividendbelasting

Heeft u een vennootschap? Dan geldt tot nu toe voor u dat er in de dividendbelasting momenteel geen faciliteit geldt. Dit betekent dat uw NSW-vennootschap dividendbelasting moet inhouden op dividenduitkeringen aan de aandeelhouders. In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen recht bestaat op teruggaaf of verrekening van de ingehouden dividendbelasting. Daarom is nu in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2022 een inhoudingsvrijstelling voorgesteld voor NSW-vennootschappen in de dividendbelasting.

Voorwaarden vrijstelling

Deze nieuwe inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting geldt voor vennootschappen waarvan:

  • de bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit landgoederen in de zin van de NSW 1928;
  • de werkzaamheden ten minste hoofdzakelijk bestaan uit de instandhouding van die landgoederen; en
  • de overige werkzaamheden niet kunnen worden aangemerkt als het drijven van een onderneming.

Goedkeuring

Vooruitlopend op het wetsvoorstel is in het Besluit Inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen al goedgekeurd dat inhouding van dividendbelasting achterwege kan blijven bij winstuitkeringen door NSW-vennootschappen.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 04-01-2022

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.