Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Heeft u een gedeeltelijke verhoogde schenking gedaan aan uw kind in 2019?

19 oktober 2021

En wilt u uw kind graag nog een aanvullende onbelaste schenking doen ter besteding aan de eigen woning, danwel voor de aflossing van de eigen woning financiering? Dan dient u dit jaar nog actie te ondernemen.

U kunt een schenking doen aan uw kinderen voor de aankoop of verbetering van een eigen woning, danwel voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De vrijstelling bedraagt onder voorwaarden € 105.302 (2021). Indien u in één jaar een lager bedrag heeft geschonken dan het vrijgestelde bedrag voor de eigen woning, dan mag deze schenking in latere jaren worden aangevuld. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze latere schenkingen, waaronder:

Uw kind dient jonger te zijn dan 40 jaar.

Verder moet de aanvullende schenking binnen twee kalenderjaren na de eerste schenking plaatsvinden (spreidingseis) en moet uw kind de schenking ook gebruiken voor de aanschaf, verbetering van de eigen woning, danwel voor aflossing van de eigen woning schuld (bestedingseis).

De overige eisen voor de eigenwoning schenking blijven ook van toepassing.

Stel u heeft uw kind voor het eerst in 2019 € 50.000 geschonken voor de eigen woning. De schenkingsvrijstelling bedroeg in 2019 € 102.010. U kunt in 2021 nog een bedrag van € 52.010 onbelast schenken aan uw kind voor de eigen woning (en uw kind moet dit geld ook benutten voor de eigen woning danwel aflossing van de eigenwoningschuld). In 2022 vervalt deze vrijstelling omdat u dan niet meer aan de spreidingseis van drie kalenderjaren voldoet.

De bovengenoemde spreidingseis en bestedingseis gelden ook indien u in 2019 gebruik heeft gemaakt van de ‘normale’ eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling. Wilt u de eigen woning schenkingsvrijstelling nog benutten, dan dient u dit jaar het resterende vrijgestelde bedrag te schenken.

Tip:
Als u de gespreide schenking doet in 2021, dan heeft uw kind ook nog recht op de normale schenkingsvrijstelling voor kinderen. In 2021 bedraagt dit belastingvrije bedrag € 6.604.

Tip:
Is uw eigen kind 40 jaar of ouder en zijn partner is wel jonger dan 40 jaar? Dan mag de leeftijd van de partner worden ‘geleend’ zodat voldaan wordt aan de leeftijdseis.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.