Fiscus maakt normen verpachting landbouwgrond 2021 bekend

11 februari 2022

Verpachte grond

De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers over de waardering van landbouwgrond. De cijfers hebben betrekking op verpachte landbouwgrond, zoals grasland en akkerland, dat ten behoeve van de landbouw wordt gebruikt.

Let op!
De cijfers kunnen dus niet voor andere grondsoorten gebruikt worden, zoals glastuinbouw en boomgaarden.

Verpachte grond

De waarde van verpachte grond is een percentage van de waarde van onverpachte grond. Het percentage is weer afhankelijk van de nog resterende looptijd van de pacht. Hoe korter de resterende looptijd, hoe hoger het percentage. Dit is minimaal 60% van de waarde in onverpachte staat.

Verschillen

De waarde van de grond en de wijzigingen in prijs verschillen per regio enorm. Zo is de waarde van een hectare grond in Groningen zuidelijk Westerkwartier in 2021 € 49.800 (-13,4%) en in de Zuidelijke IJsselmeerpolders € 136.800 (+24,9%).

Invloed heffing box 3?

De hogere waardering leidde tot nu toe voor de eigenaren van de grond tot meer te betalen belasting in box 3. Omdat de Hoge Raad eerder heeft beslist dat het werkelijk behaalde rendement op vermogen bepalend moet zijn voor de te betalen belasting, zal dit ook voor eigenaren van verpachte grond tot een wijziging van de belastingheffing in box 3 leiden.

Let op!
Bent u het niet eens met de standaardwaardering volgens de normen van de Belastingdienst, dan kunt u hiervan afwijken. U dient dan wel te motiveren waarom naar uw mening de standaardwaardering op uw grond niet van toepassing is.

Heeft u vragen over de fiscale waardering van verpachte grond, neem dan contact met ons op.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 11-02-2022

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.