Excessief lenen van de eigen B.V. wordt in 2024 verder beperkt

20 juni 2024

Sinds 1 januari 2023 is de Wet Excessief Lenen in werking getreden, maar voor het jaar 2024 is deze verder aangescherpt. Lees meer over de wijzigingen en waar u rekening mee dient te houden als aanmerkelijkbelanghouder wanneer je van de eigen B.V. leent.

Voor het jaar 2023 gold dat zodra een aanmerkelijkbelanghouder meer dan € 700.000 leent van de eigen B.V. het meerdere boven € 700.000 werd belast tegen een tarief van 26,9 procent inkomstenbelasting. Men is aanmerkelijkbelanghouder zodra men minimaal 5 procent van de aandelen in een B.V. bezit. Lees er meer over in dit artikel.

Deze wetgeving is voor het jaar 2024 aangescherpt. Het maximum leenbedrag is verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Daarnaast is sinds 2024 een schijventarief van toepassing in box 2. Een voordeel uit aanmerkelijk belang wordt met ingang van 2024 belast tegen 24,5 procent inkomstenbelasting over de eerste € 67.000 (€ 134.000 indien u een fiscaal partner hebt) en 33 procent inkomstenbelasting over het meerdere.

Voorwaarden Wet Excessief Lenen

In het kort geldt voor deze maatregel het volgende:

 • De grens van € 500.000 geldt voor de aanmerkelijkbelanghouder en de partner samen.
 • Schulden aan verbonden personen tezamen met zijn/haar partner (zoals bijvoorbeeld kinderen, kinderen van je partner of ouders die zelf geen aanmerkelijk belang hebben) hebben een eigen grens van € 500.000 voor deze maatregel. Hetgeen boven de € 500.000 uitgeleend aan deze persoon wordt aan de aandeelhouder toegerekend. Hiervan zijn leningen voor de eigen woning van die verbonden persoon uitgezonderd.
 • Als een ander persoon dan de aanmerkelijkbelanghouder (bijvoorbeeld een broer of zus) een bedrag leent van de B.V. en dit bedrag weer doorleent aan de aanmerkelijkbelanghouder, dan valt deze schuld nog steeds onder de excessief lenen-maatregel bij de aanmerkelijkbelanghouder;
 • Als u meerdere leningen heeft bij één of meerdere van uw eigen B.V.’s dan worden deze bij elkaar opgeteld. Het gaat dus om de totale bedrag van schulden;
 • Als u een vordering heeft op de eigen B.V. dan wordt deze niet gesaldeerd met uw schulden aan de eigen B.V.;
 • Alle soorten leningen vallen onder deze regeling, dus ook uw (eventuele) rekening-courantschuld;
 • Eigenwoningschulden bij de eigen B.V. zijn uitgezonderd van de maatregel. Dit geldt dus voor de eigen woning die uw hoofdverblijf is. De uitzondering geldt niet voor een eventuele tweede woning.
  • Voor nieuwe eigenwoningschulden die zijn aangegaan na 31 december 2022 moet een recht van hypotheek aan de eigen vennootschap zijn verstrekt.
  • Voor bestaande eigenwoningschulden die zijn aangegaan voor 1 januari 2023 hoeft geen recht van hypotheek aan de eigen vennootschap te zijn verstrekt.
 • Ongeacht deze fiscale maatregel blijft de lening juridisch gezien in zijn geheel bestaan

Buitenlands belastingplichtig

Indien u in het buitenland woont en u bent aanmerkelijkbelanghouder van een B.V. in Nederland, dan valt u in principe ook onder de excessief lenen-maatregel. Op grond van de huidige belastingverdragen kan deze maatregel echter (nog) niet worden uitgevoerd, en zal in deze situaties hetgeen boven de grens van € 500.000 uitkomt niet worden belast.

Kom tijdig in actie

De peildatum voor de gewijzigde belastingmaatregel is 31 december 2024 en wordt dus meegenomen in de aangifte inkomstenbelasting over 2024. Wilt u deze belastingheffing voorkomen? Dan is het van belang om vóór deze datum actie te ondernemen en het juiste advies in uw situatie in te winnen. Bent u benieuwd hoe u deze heffing in uw situatie kunt voorkomen en hierop kunt anticiperen, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of fiscalist bij RSW Accountants + Adviseurs. Wij helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.