E-commerce en btw-wijzigingen per 1 juli 2021

16 juni 2021

Per 1 juli 2021 wijzigt de regeling voor afstandsverkopen in de BTW. Hierna leest u meer over de huidige regeling, de wijzigingen en hoe u als ondernemer ermee kunt omgaan.

Huidige situatie afstandsverkopen 

Als u als onderneming gevestigd bent in Nederland en nu in een ander EU-land periodiek aangifte doet voor de omzetbelasting wegens verkoop/leveringen aan particulieren in dat ander EU-land, dan doet u dat vanwege de regeling voor zogenaamde afstandsverkopen. In de huidige regeling gelden per EU-land zogenaamde omzetdrempels. Deze regeling werkt als volgt. Als u deze omzetdrempel wegens goederenleveringen aan particulieren voor dat betreffende EU-land in dit of het vorige kalenderjaar niet heeft overschreden, dan brengt u als leverancier Nederlandse btw in rekening aan uw particuliere afnemer. Zodra uw omzet in een kalenderjaar het drempelbedrag van dat EU-land overstijgt, dient u buitenlandse btw in rekening te brengen en deze vervolgens op aangifte af te dragen aan de belastingdienst in het betreffende EU-land. Als u nog niet geregistreerd bent als BTW-ondernemer in dat EU-land, dan moet dat eerst doen.

Vaak vinden deze transacties plaats via uw eigen webwinkel. Dit wordt ook wel aangeduid als E-commerce.

Let op!
Ook alle andere leveringen aan consumenten van u binnen de EU vallen er onder.

Situatie vanaf 1 juli 2021 

De regeling over de afstandsverkopen zal met ingang van 1 juli 2021 door implementatie van een EU-richtlijn worden vervangen door een nieuwe regeling.
De hoofdpunten van deze nieuwe regeling zijn onder andere:
•    de eerder geldende drempelbedragen (per land) komen te vervallen;
•    geldt bij leveringen aan consumenten voor meer dan € 10.000 per kalenderjaar binnen de hele EU (1 omzetdrempel voor alle leveringen binnen de EU);
•    de omzet over de periode 1 januari t/m 30 juni 2021 hoeft niet meegenomen te worden bij de bepaling of dat de drempel is overschreden.

Gevolg hiervan is dat u als ondernemer eerder btw bent verschuldigd in een ander EU-land.

U kunt ervoor kiezen om uw registratie in andere EU-landen in stand te laten en daar gewoon aangifte te blijven doen. In deze aangifte kunt u de eventueel aan u in rekening gebrachte btw in dat land ook in aftrek brengen.

OSS-systeem 

Een tweede mogelijkheid is om in Nederland de omzetbelasting aangeven door gebruik te gaan maken van het OSS-systeem, ook wel genoemd het éénloketsysteem of de unieregeling. Als u voor deze manier kiest dan geldt deze keuze voor alle leveringen aan consumenten in de hele EU. In het OSS-systeem zal de ondernemer zijn BTW-registratie in alle andere EU-landen moeten laten intrekken. Dit heet ook wel de-registreren.  Via het OSS-systeem wordt er periodiek aangifte gedaan van alle afstandsverkopen en elektronische dienstverrichtingen in alle 26 EU-landen samen.
 
Let op!
Er kan in 2021 overgangsrecht gelden in het betreffende EU-land. Wij adviseren u om daarover contact op te nemen met de accountant/fiscalist in het EU-land die nu btw-aangifte op die plaats verzorgt.

Gevolg van uw gebruik van het OSS-systeem is dat de door u betaalde BTW in andere EU-landen niet meer via uw reguliere aangifte omzetbelasting in dat EU-land terug kunt krijgen.

Deze door u betaalde btw kan dan nog enkel via een apart verzoek voor teruggaaf bij de Nederlandse Belastingdienst worden teruggevraagd.

Let op!
Hiervoor gelden zogenaamde teruggaafdrempels van € 400 btw in geval van kwartaalaangifte en € 50 in geval van een jaaraangifte. In 2020 betaalde btw in een ander EU-land kan door een ondernemer uiterlijk tot 1 oktober 2021 worden teruggevraagd.

Samengevat zijn er 2 opties:
1.    BTW aangeven via Belastingdienst in Nederland middels het OSS-systeem (uitbreiding van het huidige MOSS-systeem) per kwartaal, of;
2.    Via BTW-registratie en BTW-aangifte in het EU-land zelf.
Aanmelden OSS is mogelijk via ‘’Mijn Belastingdienst Zakelijk’’ met behulp van E-herkenning vanaf niveau 3 tot 1 juli 2021.

Als u deel uit maakt van een fiscale eenheid voor de btw, dan vindt uw aanmelding voor de OSS-systeem plaats op het niveau van de werkmaatschappij of de entiteit die leveringen daadwerkelijk verricht. Bij registratie moet u het BTW-ID-nummer gebruiken van de werkmaatschappij. Op de vraag of u als ondernemer deel uitmaakt van een fiscale eenheid, moet u nee invullen.

Platforms

Voor platforms gaat naar verwachting een speciale regeling gelden (dit ook geldt voor webwinkels). Platforms die een (actieve) rol spelen in het ondersteunen van bijvoorbeeld bestellingen en betalingen worden geacht het goed te leveren of de dienst te verrichten. Platforms worden hierdoor verantwoordelijk voor de btw-aangifte/afdracht in de EU.

Ondersteuning

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben of wilt u graag ondersteund worden bij de aanvraag, neem dan hiervoor contact op met uw relatiebeheerder van ons kantoor.

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.