Drempel dga-taks naar € 700.000

07 februari 2022

Verhogen drempel

Het kabinet wil naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 2023 het lenen bij de eigen bv ontmoedigen. In het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat al langer op de plank ligt, is daarom opgenomen dat de dga bij leningen over het meerdere boven de drempel belasting betaalt in box 2 (tarief is momenteel 26,9%). Deze drempel is in het huidige wetsvoorstel vastgesteld op € 500.000. In het coalitieakkoord is een verhoging naar € 700.000 opgenomen. Dit betekent dat bij leningen bij de eigen bv van meer dan € 700.000 straks het meerdere belast wordt in box 2

Tip!
Door deze hogere drempel zal een kleiner deel van de belastingplichtigen getroffen worden door deze maatregel.

Preventieve werking

Het kabinet verwacht dat de maatregel met name een preventieve werking zal hebben. De verwachting is namelijk dat belastingplichtigen hun schulden aan de eigen bv onder de drempel zullen brengen en houden.

Inwerkingtreding 2023?

De behandeling van het wetsvoorstel is op dit moment nog opgeschort. Het is onbekend of deze opschorting ook betekent dat het wetsvoorstel later dan 2023 ingaat.

Let op!
De verhoging van de drempel volgt uit het coalitieakkoord, maar moet nog in het wetsvoorstel worden opgenomen. Vervolgens moeten zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel instemmen.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 07-02-2022

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.