Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Deadlines derde steunpakket naderen

09 september 2020

Wat houdt het derde steunpakket in?

De steun aan bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dit heeft het kabinet vrijdag 28 augustus bekendgemaakt. Wat wijzigt er?

Let op! Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van het steunpakket komen. Het overzicht in dit nieuwsbericht is geschreven met de kennis tot en met zondagavond 20.00 uur.

 • Het derde steunpakket geldt tot 1 juli 2021.
 • De NOW 3.0 wordt soberder. Ieder kwartaal worden de eisen voor wat betreft de omzetdaling stapsgewijs aangescherpt. Tevens wordt ook de hoogte van de tegemoetkoming verder afgebouwd.
 • De compensatie vaste lasten (Tegemoetkoming voor Vaste Lasten MKB, TVL) is onder voorwaarden verhoogd naar € 90.000 voor een periode van drie maanden. Het omzetverlies moet vanaf januari hoger zijn om nog voor de TVL in aanmerking te komen.
 • De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers kent in het derde steunpakket een vermogenstoets.
 • Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling  of een verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Vanaf 1 januari 2021 is uitstel in beginsel niet meer mogelijk

Samengevat:

NOW 3.0 Minimaal omzetverlies Maximale compensatie
Oktober t/m december 2020 20% 80%
Januari t/m maart 2021 30% 70%
April t/m juni 2021 30% 60%

 

 1. Verlenging van de NOW, maar dan soberder
  De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling wordt gehandhaafd voor een periode van drie keer drie maanden.
  Dit betekent dat de NOW doorloopt tot en met juni 2021.
 2. Tozo 3.0: introductie vermogenstoets
  Ook de Tozo – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo 3.0
  kent als belangrijkste verschil met de eerdere regelingen de invoering van een vermogenstoets.
 3. TVL: hoger bedrag, strengere eisen
  Ook de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige TVL is dat bij de TVL uit het derde steunpakket het maximum van de vergoeding stijgt naar € 90.000 voor een periode van drie maanden en dat het omzetverlies vanaf januari volgend jaar hoger moet zijn om nog voor de TVL in aanmerking te kunnen komen.
 4. Afbouwen fiscale maatregelen
  De bestaande versoepeling van fiscale regels vanwege de coronacrisis, zoals uitstel van betaling en verlaging van belastingrente, wordt afgebouwd. Het uitstel van belastingen kunt u krijgen voor onder meer de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting,Uitstel tot uiterlijk 1 januari 2021
  Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Vanaf 1 januari 2021 is uitstel in beginsel niet meer mogelijk.

  Aflossen belastingschulden
  Ondernemers die geen uitstel of verlengd uitstel bij de Belastingdienst aanvragen, dienen hun belastingschulden in beginsel in 24 maanden af te lossen. Heeft u uitstel gekregen, dan dient u uiterlijk per 1 januari 2021 met aflossen te starten.

  Maatwerk bij aflosproblemen?
  Wanneer aflossen niet mogelijk is, wordt bekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is, zoals langer uitstel van betaling. In die gevallen zal een verklaring van een derde-deskundige, zoals een accountant, nodig zijn. Hieruit moet blijken dat er liquiditeitsproblemen zijn, dat deze tijdelijk zijn, dat ze vóór een afgesproken datum worden opgelost en dat de onderneming levensvatbaar is. De Belastingdienst beraadt zich nog over uitbreiding van de bestaande mogelijkheid tot schuldsanering.

  Invorderingsrente blijft laag
  Invorderingsrente moet betaald worden als belastingschulden niet tijdig zijn voldaan. De invorderingsrente is vanwege de coronacrisis verlaagd naar 0,01%. Ondernemers hoeven dus nauwelijks rente te betalen over de belastingschuld gedurende het uitstel van betaling. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% blijft tot en met 31 december 2021 van kracht.

  Belastingrente per 1 oktober 2020 omhoog
  Ondernemers betalen belastingrente als een aanslag door de schuld van de ondernemer te laat kan worden vastgesteld of als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. De belastingrente bedraagt nu ook 0,01%, maar dit percentage zal per 1 oktober 2020 weer teruggaan naar het oorspronkelijke niveau van 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook 4% bedragen (in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%).

  Reisaftrek verruimd
  In de inkomstenbelasting bestaat de reisaftrek voor woon-werkverkeer dat met het openbaar vervoer wordt afgelegd en waarvoor de werknemer geen vergoeding van de werkgever krijgt. Sommige thuiswerkers reizen veel minder naar hun werk. Daardoor hebben ze recht op minder reisaftrek, terwijl de kosten vaak gewoon doorlopen. Daarom wordt voor 2020 de reisaftrek in de inkomstenbelasting toegepast alsof de werknemer zijn reispatroon van vóór de coronacrisis heeft voortgezet. Voorwaarde is wel dat de reiskosten ongewijzigd zijn.

 5. Verlenging van en mogelijk nieuwe kredietfaciliteiten
  De verlenging van tal van kredietfaciliteiten blijft ook na 1 oktober 2020 van kracht. Het is nog niet bekend of de voorwaarden nog worden gewijzigd. De verlenging betreft onder meer de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC).
 6. Mogelijke verzekering evenementenbranche
  Verder wordt in de evenementenbranche gesproken over nieuwe verzekeringsinstrumenten, waarmee activiteiten mogelijk hervat kunnen worden. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich ook daarop beraden.
 7. Aanvullend sociaal pakket
  Vanwege het verlies aan banen vanwege corona, wordt zo’n € 1,4 miljard uitgetrokken voor tal van sociale maatregelen, zoals begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en gemeentes. Ook is dit geld beschikbaar voor om- en bijscholing en extra ondersteuning voor mensen die kwetsbaar zijn, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak (voor mensen met een arbeidsbeperking). Daarnaast komt er steun voor mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden.

Bezoek ons Coronadossier
Wat betekenen alle maatregelen rondom de coronacrisis voor u? In ons uitgebreide coronadossier hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.