De beste wensen voor 2022! Team Asten is verhuisd naar Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Criteria (accountants)verklaringen voor definitieve tegemoetkoming NOW 1.0

27 oktober 2020

Zoals u in de media heeft kunnen lezen dan wel via het UWV heeft vernomen, kan vanaf 7 oktober 2020 een aanvraag worden ingediend voor de definitieve vaststelling van de NOW 1.0. Vanuit onze beroepsorganisatie NBA heeft RSW Accountants + Adviseurs het accountantsprotocol NOW 1.0 ontvangen, inclusief de verschillende soorten verklaringen.

Bij de eindverantwoording dient vaak een verklaring van een derde deskundige of een accountantsverklaring te worden bijgevoegd. Dit is afhankelijk van uw situatie.
Op dit te kunnen bepalen gelden twee criteria:

  1. Is uw organisatie wel of niet controleplichtig?
  2. De omvang van de NOW-subsidie.

 

Een accountantsverklaring is verplicht, als:

  • Uw voorschotbeschikking > € 100.000;
  • Uw definitieve tegemoetkoming >= € 125.000;
  • Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau als onderdeel van concern.

De termijn voor indiening definitieve aanvraag met een accountantsverklaring loopt af op 29  juni 2021.

Een derdenverklaring is verplicht, als:

  • Uw voorschotbeschikking NOW 1.0 boven € 20.000 uitkomt;
  • Uw definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 bedraagt.

De termijn voor indiening van de definitieve aanvraag met een derdenverklaring loopt af op 23 maart 2021.

Geen verklaring nodig

Is uw voorschot < € 20.000? Dan is er geen verklaring nodig.

De termijn voor indiening van de definitieve aanvraag voor vaststelling NOW 1.0 loopt dan ook af op 23 maart 2021.

Let op!

Bent u onderdeel van een groep/concern? Dan dan gelden bovenstaande bedragen voor alle aanvragen binnen de groep/het concern gezamenlijk.

Let op!
Als u als werkgever NOW 1.0-subsidie heeft aangevraagd voor meer dan één loonheffingennummer en/of onderdeel bent van een groep/concern, dan moet u de ontvangen voorschotten respectievelijk de aangevraagde subsidiebedragen bij elkaar optellen!

De hoogte van de totale subsidie is tevens bepalend voor het type verklaring dat vervolgens bij elke aanvraag tot vaststelling (per loonheffingennummer) bijgevoegd dient te worden.

Let op!

Als u geen of niet-tijdig een aanvraag voor een definitieve vaststelling doet, dan moet u het hele ontvangen voorschot van NOW 1.0 terugbetalen.

Na het indienen van de definitieve aanvraag zal het UWV een definitieve tegemoetkoming berekenen en u ontvangt dan een brief met de beslissing. Als u het niet eens bent met deze definitieve beslissing kunt u vervolgens bezwaar mak

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.