Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Berichten NOW

Tweede Kamer stemt in met schrappen ontslagboete NOW

27 mei 2020

De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 mei ingestemd met het schrappen van de ontslagboete in de nieuwe Noodregeling Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0), waarbij bedrijven met minstens 20% omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Een motie de ontslagboete toch…

Lees meer

Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend

23 mei 2020

Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. Er is besloten tot het hanteren van twee grenzen, waarbij de ene grens geldt voor de voorschotverlening en…

Lees meer

13de maand in januari? Terugbetaling NOW dreigt

18 mei 2020

Werkgevers dreigen een deel van de tegemoetkoming in de loonkosten terug te moeten betalen. Dit komt door extra beloningen, zoals overuren en een 13de maand die in de maand januari zijn uitbetaald. NOW-regeling De tegemoetkoming in de loonkosten is geregeld…

Lees meer

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

11 mei 2020

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens…

Lees meer

Aanpassing NOW-regeling op vier punten

06 mei 2020

De NOW-regeling is op enkele punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie. NOW-regeling De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens…

Lees meer

Geldt de NOW-regeling ook voor de dga?

01 mei 2020

Kan een dga nu wel of niet aanspraak maken op de NOW-regeling? Als hoofdregel geldt dat de dga niet onder de NOW-regeling valt. NOW op hoofdlijnen Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, de NOW, tot maximaal 90%…

Lees meer

NOW niet verrekenen met loonkostensubsidie LKS

24 april 2020

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). Dit heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. NOW-regeling Via de NOW-regeling kunnen…

Lees meer

NOW-regeling verruimd voor concerns

23 april 2020

De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen. Dit heeft minister Koolmees van het…

Lees meer

Hoe bereken je als starter omzetdaling voor de NOW?

23 april 2020

De NOW compenseert ondernemers voor een deel van de loonkosten als door de coronacrisis minder omzet wordt gedraaid. Ook als starter kunt van de NOW gebruikmaken. U moet wel uw omzetderving afwijkend berekenen. Omzetverlies De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie…

Lees meer

NOW-regeling ook voor andere omzetschade dan corona

23 april 2020

Of het omzetverlies het gevolg is van het coronavirus, doet niet langer ter zake. Ook omzetverlies dat een andere oorzaak heeft, wordt gecompenseerd via de NOW-regeling. Te denken valt aan de PFAS- en stikstofmaatregelen. NOW-regeling De NOW-regeling vergoedt tot 90%…

Lees meer