Wat is belastingrente? Wat is invorderingsrente? Dien ik dat beide te betalen?

20 juni 2024

Bij belastingaanslagen kan de Belastingdienst twee soorten rentes opleggen, namelijk belastingrente en invorderingsrente. Waarvoor dienen deze rentes en wanneer dien je beide als ondernemer te betalen?

Belastingrente betalen

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als zij een belastingaanslag niet tijdig kunnen vaststellen. Dit geldt onder meer bij de inkomstenbelasting, bijdrage zorgverzekeringswet, erfbelasting en vennootschapsbelasting. Een veel voorkomende situatie is als je uitstel aanvraagt om jouw aangifte in te (laten) dienen. Hierdoor ontvangt de Belastingdienst jouw aangifte later, waardoor zij ook later de aanslag kunnen vaststellen. Sinds 1 januari 2024 bedraagt de belastingrente 10 procent voor de vennootschapsbelasting en 7,5 procent voor de andere belastingmiddelen. De belastingrente start vanaf 1 juli na het einde van het tijdvak (of 8 maanden na overlijden voor de erfbelasting) en loopt tot en met 6 weken na het vaststellen van de aanslag (tot het einde van de betaaltermijn).

Lees ook: voorkom belastingrente en verzoek tijdig om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.

Invorderingsrente

De Belastingdienst brengt invorderingsrente in rekening als zij de betaling van een aanslag niet binnen de wettelijke betalingstermijn hebben ontvangen. Sinds 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente 4 procent. De invorderingsrente start vanaf de dag na de uiterste betaaldatum van een aanslag (of termijn) en eindigt op de dag dat het geld op de rekening van de Belastingdienst staat.

Let op: ook als je uitstel van betaling hebt verkregen van de Belastingdienst, ben je invorderingsrente verschuldigd.

Adviezen rondom deze rentes

  1. Zorg er voor dat je na afloop van een jaar tijdig een voorlopige aangifte indient bij de belastingdienst om hiermee jouw belastingverplichting over dat jaar te kunnen voldoen.
  2. Voldoe tijdig aan jouw verplichtingen en betaal tijdig, zo voorkom je belasting- en invorderingsrente.
  3. Mocht je toch belasting- of invorderingsrente moeten betalen, administreer deze apart. Belasting- en invorderingsrente zijn kosten en derhalve aftrekbaar, in tegenstelling tot belastingen.
  4. Indien je in betalingsmoeilijkheden zit, zorg dat de aanslag tijdig wordt vastgesteld. Regel daarna uitstel van betaling. Het percentage van de invorderingsrente is aanzienlijk lager dan die van de belastingrente.

Wij willen je graag goed informeren. Mocht je  nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, met onze fiscalisten of met jouw relatiebeheerder binnen RSW Accountants + Adviseurs. We helpen jou graag vooruit!

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.