CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Aanvragen tegemoetkoming NOW zesde aanvraagperiode

26 juli 2021

Van 5 juli 2021 tot en met 30 september 2021 is het voor werkgevers mogelijk een aanvraag in te dienen voor de zesde periode van de NOW. De aanvraag verloopt via de website van UWV.

De zesde periode NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juli tot en met september 2021. Om voor de nieuwe ronde loonsubsidie in aanmerking te komen, moet een organisatie over drie aaneengesloten maanden een gemiddeld omzetverlies lijden van minimaal 20%. De referentiemaand voor de loonsom is februari 2021 en het maximale subsidiepercentage blijft 85% van de loonkosten.

Loonsom mag met maximaal 10% dalen

Heeft een werkgever tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de drie maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend. Als een werkgever tegemoetkoming heeft aangevraagd, krijgt hij na toekenning eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, wordt de definitieve tegemoetkoming berekend. De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de definitieve tegemoetkoming.

Verplicht contact opnemen met UWV

Er geldt een inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers die hun werk verliezen zo snel mogelijk naar nieuw werk te begeleiden. Vraagt de werkgever voor één of meerdere werknemers ontslag om bedrijfseconomische redenen aan bij UWV in het tijdvak waarvoor hij loonsubsidie heeft aangevraagd, dan is hij verplicht om in dat tijdvak contact met UWV op te nemen via de UWV Telefoon NOW. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan kan er een sanctie volgen van 5% korting op het subsidiebedrag.

Steunmaatregelen corona stoppen vooralsnog per 1 oktober 2021

Het demissionaire kabinet heeft besloten de coronasteun per 1 oktober 2021 onder voorbehoud te beëindigen. Mochten er nieuwe maatregelen nodig zijn door een opleving van het virus, dan kan dit besluit worden heroverwogen. Daarnaast wordt de NOW 4 gewijzigd.