Aanpassingen in jouw gebruikelijk loon

20 juni 2024

Ontvang je een salaris uit een besloten vennootschap waarin je een aanmerkelijk belang hebt (minimaal 5% bezit van de aandelen van de bv)? Dit salaris heet in de Wet op de loonbelasting een zogenaamd ‘gebruikelijk loon’ waarbij wordt geacht dat je loon krijgt dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. De doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon is vervallen, waardoor deze misschien aangepast moet worden.

Wat is gebruikelijk loon?

Wanneer er dus sprake is van het houden van een (indirect) aanmerkelijk belang in een vennootschap waarin werkzaamheden worden verricht, dient de gebruikelijk-loonregeling te worden toegepast. Het loon dient dan te worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  1. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (hoofdregel);
  2. Het loon van de meestverdienende werknemer;
  3. Met een minimum van (bruto) € 51.000 (2023) / € 56.000 (2024) bij een voltijd dienstverband.

Wijzigingen in het gebruikelijk loon

De doelmatigheidsmarge bij de bepaling van het gebruikelijk loon is sinds januari 2023 komen te vervallen. De doelmatigheidsmarge hield in dat de Belastingdienst akkoord gaat met een gebruikelijk loon van minimaal 75 procent van wat iemand bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking aan loon zou ontvangen. Met het vervallen van de doelmatigheidsmarge is de “discussieruimte” komen te vervallen en dient aangesloten te worden bij 100 procent van het salaris van een meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit kan betekenen dat jouw gebruikelijk loon aangepast dient te worden.

Onderbouwing van het gebruikelijk loon

Bij vragen van de Belastingdienst met betrekking tot de hoogte van het gehanteerde gebruikelijk loon, dient de vaststelling onderbouwd te zijn. Door het verval van de doelmatigheidsmarge adviseren wij om het gebruikelijk loon opnieuw te beoordelen en vast te leggen. Ten behoeve van het dossier dient een onderbouwing aanwezig te zijn van het gehanteerde gebruikelijk loon inclusief beoordeling van het loon uit de meest vergelijke dienstbetrekking.

 

Wij willen je graag goed informeren. Mocht je  nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. We kunnen u verder helpen bij de beoordeling en vastlegging van de hoogte van het te hanteren gebruikelijk loon.

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.