tips

DGA

Versoepeling registratieplicht voor de actieve dga

Sinds 1 juli 2012 geldt er een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel voor ieder bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt, oftewel personeel uitleent tegen betaling. De registratieplicht geldt ook wanneer u als dga uzelf via de bv aan derden uitleent en werkzaamheden onder leiding en toezicht van de inlener verricht. Wanneer uw bv niet voldoet aan de registratieplicht, dan kan er een forse boete worden opgelegd. Dit boetebeleid is versoepeld. Met terugwerkende kracht tot en met Lees verder >>
Alle belastingplichtigen

Informatiepunt restschulden

Vraagt u zich weleens af of u bij verkoop van uw woning blijft zitten met een restschuld? De laatste jaren zijn de huizenprijzen immers fors gedaald. Wanneer uw hypotheekschuld groter is dan de waarde van uw woning, dan loopt u de kans om bij een toekomstige verkoop van uw woning nog een restschuld over te houden. Maar hoe groot is die kans en hoe erg is dat? Is het bijvoorbeeld mogelijk om een restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek? Voor deze en andere vragen over restschulden kunt u voortaan terecht op www.restschuldinfo.nl. Lees verder >>
Alle belastingplichtigen

Jacht op buitenlandse kentekens

De Belastingdienst benadert binnenkort alle gemeenten voor een opgaaf van actieve parkeervergunningen die zijn afgegeven op een buitenlands kenteken. De Belastingdienst heeft zo een extra controle of de in Nederland woonachtige automobilist die rondrijdt in een auto met buitenlands kenteken wel de motorrijtuigenbelasting heeft betaald. Lees verder >>
Ondernemer, BV

Verplichte inschrijfvergoeding bij Kamer van Koophandel

Sinds 15 februari 2014 vraagt de Kamer van Koophandel een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50 voor iedere nieuwe inschrijving in het Handelsregister. U bent de inschrijfvergoeding verschuldigd wanneer u een onderneming inschrijft, bij voortzetting of overname van een onderneming en bij fusie of splitsing waarbij een nieuwe onderneming ontstaat. In al deze gevallen geeft de Kamer van Koophandel namelijk een nieuw KvK-nummer uit. Lees verder >>
Ondernemer, BV, Alle belastingplichtigen

Belasting- en invorderingsrente fors omhoog

Per 1 april 2014 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting fors omhoog: van 3% naar minimaal 8%. De Belastingdienst gaat namelijk aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. Deze wettelijke rente is met ingang van dit jaar zelfs 8,25%.De belastingrente voor de overige belastingen (zoals de inkomstenbelasting) en de invorderingsrente gaan omhoog van 3% naar minimaal 4%. Lees verder >>
Werkgever

Eerder ontslag voor de AOW-gerechtigde werknemer

Vanaf 1 april aanstaande komen AOW-gerechtigde werknemers bij collectief ontslag het eerst voor ontslag in aanmerking. Van collectief ontslag is sprake wanneer om bedrijfseconomische redenen twintig of meer werknemers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. Normaal gesproken bepaalt bij collectief ontslag het afspiegelingsbeginsel de volgorde van ontslagen. Kort gezegd houdt dit in dat werknemers met vergelijkbare functies in leeftijdsgroepen worden ingedeeld. Degenen die binnen hun leeftijdsgroep als laatste zijn aangenomen, worden als eerste ontslagen. Lees verder >>
Ondernemer, BV, Werkgever

Verklaring arbeidsrelatie onder de loep

In de media is de afgelopen tijd regelmatig het bericht verschenen dat de Belastingdienst steeds kritischer kijkt naar de afgegeven Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Niet verwonderlijk, want de verklaring maakt duidelijk of er wel of geen loonheffingen moeten worden ingehouden en betaald. In de praktijk komt het nogal eens voor dat met een ‘verkeerde’ VAR wordt gewerkt en zijn de regels niet altijd voor iedereen even duidelijk. Lees verder >>
Ondernemer, BV, Werkgever

Betaal de belasting op tijd!

Sinds 1 januari 2014 gelden er aangescherpte regels als het gaat om het betalen van aangiftebelastingen, zoals de loonheffingen en de omzetbelasting (btw). Zo is het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde belasting op aangifte voortaan strafbaar. Met deze maatregel kunt ook u, als goedwillende belastingbetaler, geconfronteerd worden. Betaal dan ook de verschuldigde belasting op tijd. Mocht dat door omstandigheden niet lukken, vraag dan tijdig om betalingsuitstel of meldt betalingsonmacht zo snel mogelijk. Lees verder >>
Alle belastingplichtigen

Erven zonder zorgen

De tijd dat een erfenis automatisch een meevaller betekent, is voorbij. Steeds vaker zijn er schulden, is er nog een flinke hypotheek en blijkt het geërfde huis onverkoopbaar. De verwachte meevaller blijkt zo een fikse tegenvaller. In het ergste geval moet u de schulden van de overledene uit eigen zak betalen. Er is echter een manier om dat te voorkomen.Aanvaarden of verwerpenWanneer iemand overlijdt, laat hij bezittingen en mogelijk ook schulden na. Ontvangt u een erfenis, dan heeft u drie mogelijkheden: Lees verder >>
Werkgever

Hervormingen arbeidsmarkt in aantocht

Nieuwe regels voor ontslag, meer en sneller zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en een stapsgewijze verkorting van de ww. Dit zijn in een notendop de belangrijkste hervormingen voor de arbeidsmarkt, waarmee de Tweede Kamer inmiddels heeft ingestemd. De meeste maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk pas ingaan op 1 juli 2015 of later. Werkt u echter veel met tijdelijke contracten, houdt dan alvast rekening met enkele wijzigingen per 1 juli 2014. De Eerste Kamer moet dan wel de komende weken instemmen met de hervormingsplannen. Lees verder >>