RSW Samen

Wij vinden het niet meer dan logisch om bij te dragen aan de maatschappij en de regio waarin wij werken, vanuit de betrokkenheid die alle medewerkers van RSW voelen. Dit past bij onze missie, visie en filosofie, kortom, bij onze organisatie.

RSW Samen staat voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van onze organisatie door 
• het vinden van een duurzame balans tussen economische en sociale belangen
• te investeren in de (lokale) samenleving
• een combinatie van mensen, middelen, munten, media en massa

Hoe doet RSW dit
Als organisatie hebben wij bepaalde spelregels
• De projecten maken deel uit van de volgende categorieën: sport, gezondheid, cultuur, jeugd en zijn altijd gerelateerd aan de regio waarin RSW werkt
• RSW is een organisatie waarin eigen initiatief wordt gesteund. Veel van de initiatieven voor RSW Samen worden via medewerkers aangedragen.

Andere activiteiten
MVO Verder investeert en ontwikkelt RSW ook producten die bijdragen aan een beter milieu (zoals RSW TOTAAL®) en kiezen wij in onze groei voor het investeren in nieuwe panden met energiezuinige bouwmethoden, zoals bij de nieuwe panden in Helmond en Asten. 


Klik projecten MVO voor enkele recente voorbeelden van MVO bij RSW.