RSW Dossier Online

De invoering van de “Wet Datalek” in 2016 verplicht ons om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Natuurlijk gingen we in het verleden ook al zorgvuldig met uw gegevens om, nu is daar een wettelijk kader bijgekomen.

We merken dat steeds meer cliënten hun jaarstukken digitaal wensen te ontvangen. Daarnaast bestaat steeds meer de behoefte om op een digitale wijze gegevens met ons uit te wisselen. Veel van dit soort verkeer wordt afgewikkeld via e-mail omdat we dat zo gewend zijn. Echter e-mail is niet altijd een veilige wijze om gegevens met elkaar uit te wisselen. Door gebruik te gaan maken van een Portal kunnen we tegemoet komen aan vorenstaande wensen.

RSW heeft gekozen voor een Portal om gegevens met u uit te wisselen. In RSW Dossier Online (= de naam van onze Portal) maken we gebruik van het programma “’mijnaccountantsportal.nl.”’ We hebben de software niet zelf ontwikkeld maar maken gebruik van een bewezen softwareoplossing. U kunt dit installeren op uw PC, tablet en zelfs op uw smartphone.

Klik hier om rechtstreeks naar RSW Dossier Online te gaan