Personeel & organisatie

Als ondernemer heeft u te maken met sterk toenemende wet- en regelgeving en snel opvolgende marktontwikkelingen. Dit heeft invloed op uw personeels- en organisatiebeleid. Dat kost tijd en deskundigheid die u misschien niet direct heeft. Soms is het verhelderend als een externe consultant met u meekijkt en adviseert over de beste aanpak voor uw organisatie. De professionals van RSW kunnen adviseren over de onderstaande zaken. Hoe u uw organisatie inricht is bepalend voor het succes.

Wij adviseren u graag bij het volgende
• arbeidsvoorwaarden & personeel
     - arbeidsovereenkomsten op maat
     - vaststellingsovereenkomsten
     - werknemersreglementen
• beoordelingen & functioneren
• ziekteverzuimbeleid
• functie- en taakbeschrijvingen
• organisatie- en afdelingsplannen
• werkoverlegstructuur
• opleidingsplannen