Organisatie

Geplaatst op: 31-08-2012 (archief)

KLACHTENREGELING

De klachtenregeling van RSW heeft betrekking op situaties waarin een opdrachtgever, medewerker of andere belanghebbende van mening is dat (een medewerker van) RSW bij de uitvoering van werkzaamheden inbreuken heeft gemaakt op de in deze gedragscode geformuleerde beginselen zoals integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid, geheimhouding en onafhankelijkheid. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, kijk dan bij klachtenregeling voor de te volgen procedure.

KLOKKENLUIDERSREGELING

De klokkenluidersregeling van RSW heeft betrekking op verschillende situaties. Indien zich situaties voordoen zoals genoemd onder de reikwijdte van de klachtenregeling van RSW, kan eveneens gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Kijk bij klokkenluidersregeling voor de procedure die men dient te volgen, indien een dergelijke situatie is ontstaan.