Omzetbelasting

Als ondernemer heeft u dagelijks te maken met omzetbelasting (btw). Alle goederentransacties en dienstverleningen aan en door de onderneming hebben gevolgen voor de btw. Door de toename van de (inter)nationale wetgeving en jurisprudentie kost het veel tijd om op de hoogte te blijven van de actuele btw-regels. Aan u als ondernemer de taak om de risico's en kansen, die verband houden met deze btw-gevolgen, tijdig en juist in te schatten. Onze specialisten helpen u hierbij.

In een persoonlijk gesprek inventariseren wij uw wensen en vragen, en bepalen we samen de vervolgstappen. Indien uw vraagstuk breder is komen wij samen met onze collega’s en uw adviseurs, tot een integrale oplossing.

Wij adviseren u graag bij het volgende
• verzorgen van uw btw-aangiften
• correspondentie met de belastingdienst
• begeleiding van een belasting controle
• indienen van bezwaarschriften
• voeren van beroepsprocedures
• een due diligence onderzoek
• opsporen van mogelijke risico's (btw-scan)
• signaleren van kansen en besparingsmogelijkheden
• aankoop, verkoop of ontwikkeling van onroerend goed
• internationale transacties