NIVRA en NOvAA worden NBA

Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Vooruitlopend op de formele fusie, waarvoor een wetswijziging nodig is, gaan beide bureaus alvast samen aan de slag.

NIVRA
Koninklijk NIVRA is een bij de wet ingestelde beroepsorganisatie van meer dan 14.000 registeraccountants die werkzaam zijn als accountant in het vrije beroep, bij de overheid of het bedrijfsleven of die als financieel deskundige werkzaam zijn in verschillende functies in de maatschappij. www.nivra.nl

NOvAA
De Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) is bij wet ingesteld als beroepsorganisatie voor AA-Accountants. Zij zet zich onder meer in voor een goede uitoefening van het beroep AA-Accountant. De NOvAA is een publiekrechtelijke organisatie. Nederland telt ruim 6.500 AA-Accountants. www.novaa.nl