nieuwsarchief

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012

Geplaatst op: 18-04-2013
Het nieuwe jaar is alweer bijna een maand oud en binnenkort ligt uw aangiftebrief voor de inkomstenbelasting weer op uw deurmat. Om u alvast voor te bereiden, vindt u onderstaand een beknopte checklist van bescheiden die wij nodig hebben om uw aangifte te verzorgen. Lees verder >>

Kom in actie bij minimaal 1 jaar lang nihilaangiften btw

Geplaatst op: 18-09-2017
Heeft u minimaal één jaar lang geen btw aan de Belastingdienst afgedragen of in aftrek gebracht, dan ontvangt u binnenkort een brief. De Belastingdienst gaat er dan namelijk vanuit dat u uw onderneming bent gestopt. Is dit niet het geval, trek dan vóór 10 oktober aanstaande aan de bel. Lees verder >>

Geen huurtoeslag voor recreatiewoning

Geplaatst op: 15-09-2017
Doordat vorig jaar de wet inzake de huurtoeslag is gewijzigd, hebben bewoners van een recreatiewoning geen recht meer op huurtoeslag. Dit kan, afhankelijk van het inkomen, duizenden euro's per jaar verschil maken.Permanente bewoningRecreatiewoningen zijn niet bedoeld voor permanente bewoning, maar dit gebeurt vaak toch en wordt ook vaak gedoogd door de gemeente. Recreatiewoningen hebben lagere eisen inzake isolatie en brandveiligheid en zijn dan ook niet voor permanente bewoning geschikt. Lees verder >>

Werknemers met schulden: voorkomen is beter dan genezen

Geplaatst op: 15-09-2017
Werknemers met schulden. 62% van de werkgevers krijgt te maken met medewerkers die schulden hebben. Veel werkgevers blijken bereid te zijn werknemers met financiële problemen te ondersteunen. Dit blijkt uit een rapport van het Nibud, dat onderzoek doet naar financiële problemen op de werkvloer.Het Nibud heeft berekend dat bij een ernstige schuldenproblematiek: Lees verder >>

Aard van werkzaamheden bepaalt sectorindeling

Geplaatst op: 15-09-2017
De sector waarin uw bedrijf is ingedeeld, is bepalend voor de door u af te dragen sectorpremie. Deze is per sector nogal verschillend, waardoor het kan lonen in een andere sector ingedeeld te worden. Lees verder >>

Privégebruik poolauto’s en bijtelling

Geplaatst op: 15-09-2017
Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt? Dan is het mogelijk om deze auto’s voor privégebruik aan uw werknemers te verhuren zonder dat u een bijtelling hoeft toe te passen.De Belastingdienst heeft hierover met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) een uitvoeringsafspraak gemaakt. Voorwaarde is wel dat sprake is van een echte deel- of poolauto en een marktconform huurtarief. Lees verder >>

Meer zorgvraag zorgt voor hogere werkdruk huisartsenposten

Geplaatst op: 13-09-2017
Huisartsenposten zien opnieuw een stijging van de zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren. Het aantal telefoontjes en consulten op de huisartsenpost neemt aanzienlijk toe. Ook krijgen de zorgvragen op de huisartsenpost een meer dringend karakter.Het is duidelijk dat niet alleen de Spoed Eisende Hulpen met een grote aanloop van patiënten te maken hebben, maar ook de huisartsenposten. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark die branchevereniging van eerstelijns zorg InEen publiceert. Lees verder >>

Top 10-maatregelen voor 2018

Geplaatst op: 13-09-2017
Volgende week is het Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2018 op tafel. Een aantal maatregelen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangenomen. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2018 zetten we dan ook nu al voor u op een rij. Lees verder >>

Premies WGA en ZW-flex 2018 bekend

Geplaatst op: 13-09-2017
Bent u verzekerd voor de werkgeversverzekeringen WGA en ZW bij UWV? In 2018 nemen de gemiddelde premies voor deze arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen licht toe. Met een speciale rekenhulp kunt u berekenen hoeveel u aan premie kwijt bent in 2018. Lees verder >>

Belastingdienst maakt fout met te vergoeden belastingrente

Geplaatst op: 13-09-2017
Is door de Belastingdienst uw definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2016 verminderd? Heeft u hierdoor recht op een bedrag aan te vergoeden belastingrente? Is het antwoord op beide vragen 'ja' dan heeft u mogelijk te weinig teruggekregen. Lees verder >>