nieuws

Special Miljoenennota 2018

Geplaatst op: 20-09-2017
Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag de nieuwe plannen gepresenteerd. Het zijn geen grote wijzigingen met het nieuwe kabinet in aantocht. Met welke nieuwe wet- en regelgeving moet u rekening houden?Let op!De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2018 in werking, tenzij anders is vermeld. 5 Formeel belastingrecht 7 Lees verder >>

Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

Geplaatst op: 20-09-2017
De Troonrede is door onze Koning voorgelezen, de minister van Financiën heeft de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2018 is bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet geen grote wijzigingen voorstelt. Wellicht dat een regeerakkoord meer spektakel gaat brengen. Wat zijn de voornaamste wijzigingen voor nu? Lees verder >>

Bijtellingsverschil auto van de zaak niet discriminerend

Geplaatst op: 20-09-2017
 Dat het 22%-bijtellingstarief alleen geldt voor nieuwe auto's en niet voor bestaande auto's van de zaak, is volgens rechtbank Den Haag niet discriminerend. Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel of van het recht op ongestoord genot van eigendom. Lees verder >>

Bedrijvigheid in transportsector hoger dan in jaren

Geplaatst op: 19-09-2017
Nederlandse transportondernemers hebben het drukker hebben dan ooit. Dat blijkt uit de laatste conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Onder andere door de aantrekkende economie bereikt de bedrijvigheid in de transportsector het hoogste punt in zes jaar. Daar zit echter ook een keerzijde aan. Het tekort aan personeel wordt steeds groter. Bijna 40 procent van de transportondernemingen meldde voor het tweede kwartaal een tekort aan arbeidskrachten. Lees verder >>

Voorkom claims: registreer gewerkte uren

Geplaatst op: 19-09-2017
Het komt nogal eens voor dat een werknemer na het einde van het dienstverband nog uitbetaling van overuren of meeruren claimt en dat die claim wordt toegewezen, soms zelfs voor meerdere jaren. Het probleem blijkt vaak te zitten in de registratie van de overuren dan wel meeruren.Voor die registratie is de werkgever verantwoordelijk. Kan de werkgever geen deugdelijke administratie overleggen, dan wordt de claim vaak toegewezen. Lees verder >>

Kom in actie bij minimaal 1 jaar lang nihilaangiften btw

Geplaatst op: 18-09-2017
Heeft u minimaal één jaar lang geen btw aan de Belastingdienst afgedragen of in aftrek gebracht, dan ontvangt u binnenkort een brief. De Belastingdienst gaat er dan namelijk vanuit dat u uw onderneming bent gestopt. Is dit niet het geval, trek dan vóór 10 oktober aanstaande aan de bel. Lees verder >>

Geen huurtoeslag voor recreatiewoning

Geplaatst op: 15-09-2017
Doordat vorig jaar de wet inzake de huurtoeslag is gewijzigd, hebben bewoners van een recreatiewoning geen recht meer op huurtoeslag. Dit kan, afhankelijk van het inkomen, duizenden euro's per jaar verschil maken.Permanente bewoningRecreatiewoningen zijn niet bedoeld voor permanente bewoning, maar dit gebeurt vaak toch en wordt ook vaak gedoogd door de gemeente. Recreatiewoningen hebben lagere eisen inzake isolatie en brandveiligheid en zijn dan ook niet voor permanente bewoning geschikt. Lees verder >>

Werknemers met schulden: voorkomen is beter dan genezen

Geplaatst op: 15-09-2017
Werknemers met schulden. 62% van de werkgevers krijgt te maken met medewerkers die schulden hebben. Veel werkgevers blijken bereid te zijn werknemers met financiële problemen te ondersteunen. Dit blijkt uit een rapport van het Nibud, dat onderzoek doet naar financiële problemen op de werkvloer.Het Nibud heeft berekend dat bij een ernstige schuldenproblematiek: Lees verder >>

Aard van werkzaamheden bepaalt sectorindeling

Geplaatst op: 15-09-2017
De sector waarin uw bedrijf is ingedeeld, is bepalend voor de door u af te dragen sectorpremie. Deze is per sector nogal verschillend, waardoor het kan lonen in een andere sector ingedeeld te worden. Lees verder >>

Privégebruik poolauto’s en bijtelling

Geplaatst op: 15-09-2017
Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt? Dan is het mogelijk om deze auto’s voor privégebruik aan uw werknemers te verhuren zonder dat u een bijtelling hoeft toe te passen.De Belastingdienst heeft hierover met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) een uitvoeringsafspraak gemaakt. Voorwaarde is wel dat sprake is van een echte deel- of poolauto en een marktconform huurtarief. Lees verder >>