KBWO in Helmond

RSW maakt zich al enkele jaren sterk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Waarom? Wij vinden het niet meer dan logisch om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de regio waarin we werken en wonen. Dit past bij onze missie, visie en filosofie. Kortom, bij RSW. Via RSW Samen geven we invulling aan MVO. Dit is een programma waarin wij continu op zoek gaan naar een duurzame balans tussen economische en sociale belangen en tegelijkertijd investeren in de (lokale) samenleving. Eén van de projecten van RSW Samen is de Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) in Helmond.

Geen afscheid zonder goed doel!
Bij RSW is dit een goed gebruik geworden. Tijdens onze relatieavond in november 2013 hebben onze relaties als afscheidscadeau Wim van den Reek een groot plezier gedaan met een donatie aan KBWO. Op maandag 16 december 2013 hebben Wim van den Reek, Frans Razenberg en Antoine van Bragt aan Jos en Jarno Vincent van KBWO een cheque met een bedrag van ruim € 2.600 mogen overhandigen. Het bedrag wordt aangewend om goede zitstoelen voor aan de eettafel en een tuinstel aan te schaffen. Een mooi resultaat!

Wat doet KBWO?
KBWO is een stichting die zich specifiek richt op het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van het leven van dementerende ouderen. Ze tracht haar doel onder meer te bereiken door het realiseren van kleinschalige begeleide woonvormen. In drie groepswoningenin Brouwhuis zijn woongroepen gevormd met elk zeven bewoners. Wie komen voor deze woonvorm in aanmerking? Mensen die niet meer in een thuissituatie kunnen blijven wonen, vanwege een bepaalde mate van dementie en voor wie er sprake is van de noodzaak tot toegenomen begeleiding, die niet meer door de familie en/of de omgeving is op te brengen. In deze woonvorm kunnen bewoners zoveel mogelijk mens blijven en is alles zoveel mogelijk zoals het thuis was. De bewoners worden begeleid door een kleine groep gespecialiseerd personeel dat de visie van KBWO onderschrijft en uitdraagt.
 
Wilt u meer over deze stichting weten? Kijk dan op www.kbwo.nl.