Hotel Heppie in Mierlo

RSW maakt zich al enkele jaren sterk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Waarom? Wij vinden het niet meer dan logisch om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de regio waarin we werken en wonen. Dit past bij onze missie, visie en filosofie. Kortom, bij RSW. Via RSW Samen geven we invulling aan MVO. Dit is een programma waarin wij continu op zoek gaan naar een duurzame balans tussen economische en sociale belangen en tegelijkertijd investeren in de (lokale) samenleving. Eén van de projecten van RSW Samen is Hotel Heppie in Mierlo.

Nieuwe aanplant
Op maandag 14 mei 2012 trotseerde een aantal RSW’ers hitte en stof om de handen uit de mouwen te steken en enkele tientallen rododendrons op het terrein rondom Hotel Heppie in Mierlo te planten. Deze actie vond plaats in samenwerking met onze relatie Du Pré Groenprojecten uit Helmond. De resultaten waren al direct zichtbaar; het terrein was aan het eind van de dag al behoorlijk opgefleurd met groene aanplant. Rene van de Camp van Stichting Heppie gaf aan erg blij te zijn met onze inzet en ondanks de droogte en hitte tijdens het planten staan de planten er mooi bij. De Stichting Heppie plaatst een kort artikel over onze inzet bij Hotel Heppie in Mierlo op de website.

Officiële opening
De officiële opening was op 20 juni op Het Wolfsven in Mierlo. Behalve mevrouw Rianne Donders-De Leest, burgemeester van Geldrop-Mierlo, waren hierbij ook Rene en Natasja Froger aanwezig.

Wat is Hotel Heppie?
Hotel Heppie is een prachtig gebouw op een mooi plekje in een bos aan het water. Een plek waar kinderen die dat om allerlei redenen goed kunnen gebruiken even kunnen bijkomen en genieten van een fijne tijd. Een omgeving met volop sport en spel-, klim- en klautermogelijkheden, helemaal ingericht om kinderen hun zorgen van alledag te laten vergeten en ze de tijd van hun leven te geven. De Stichting Heppie werkt met hulp van velen aan de verwezenlijking van dit unieke hotel waar straks honderden kinderen uit heel Nederland de extra aandacht en ontspanning krijgen die ze hard nodig hebben. Wilt u meer hierover weten? Kijk dan op www.hotelheppie.nl.