Horizontaal toezicht

Horizontaal Toezicht is de nieuwe manier waarop de Belastingdienst toezicht uitoefent op bedrijven en burgers. Dit is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip, transparantie én is toekomstgericht. Als ondernemer geeft u openheid van zaken en garandeert de belastingdienst een snelle afhandeling van vragen, verzoeken en aangiftes. Duidelijke afspraken en afstemming vooraf komen in de plaats van controles achteraf. RSW heeft als een van de eerste accountantskantoren een convenant met de belastingdienst gesloten voor Horizontaal Toezicht. U kunt zich als ondernemer aansluiten bij ons convenant. Door het volgen van de procedures die wij hebben afgesproken met de Belastingdienst, wordt er vanuit gegaan dat de aan de hand van deze procedures opgestelde aangiften juist zijn. U kunt rekenen op een spoedige afhandeling van uw aangiften. Bovendien worden veel controles overbodig. Dit biedt zekerheid en voorkomt administratieve rompslomp achteraf. Na het aansluiten bij ons convenant kunnen de aangiften IB, VPB, BTW en LH op deze manier worden ingediend.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

contactpersoon
Jean Pierre van Duppen