Helmond voor Helmond

In het Elkerliek ziekenhuis wordt hard gewerkt aan de kwaliteit van zorg voor patienten met kanker in de regio Helmond. Het streven van het Elkerliek is om een compleet traject van oncologische zorg aan te bieden, dat past bij de individuele patient. Daarin wil het ziekenhuis ook op de toekomst, dus op het toenemend aantal patienten met kanker, zijn voorbereid. Als regionaal ziekenhuis loopt het Elkerliek voorop in het vormgeven van de palliatieve zorg en de aanwezigheid van een arts palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is de zorg voor patienten voor wie geen genezing meer mogelijk is. Het behandelen van pijn en andere symptomen, het voorkomen en/of oplossen van psychologische en sociale problemen en aandacht voor zingevingsaspecten staan in deze zorg centraal. Het doel van palliatieve zorg is dan ook het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor de patient en zijn naasten. Het ziekenhuis heeft een belangrijke rol in de zorgketen voor palliatieve (oncologie-)patienten. Palliatieve zorg zit niet in het zorgverzekeringspakket.

In juni 2009 is er een palliatief team gekomen bestaande uit een palliatief verpleegkundige en een arts gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Het Elkerliek ziekenhuis is het eerste gewone ziekenhuis dat gekozen heeft voor het aanstellen van een arts palliatieve zorg.