Accountancy

Accountancy is een breed werkveld vol variatie, van samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen tot wettelijk verplichte controles, van werkzaamheden voor startende ondernemers tot de waardering van bedrijven, van het opstellen van meerjarenplannen tot advies voor aankomende investeringen.

Vanzelfsprekend zorgt RSW dat de jaarrekening van uw organisatie op deskundige wijze tot stand komt. Verder kijken we kritisch naar de administratie van uw organisatie. Onze accountant kent uw organisatie en denkt als sparringpartner mee hoe de bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Dit gebeurt onder andere bij de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening en andere tussentijdse besprekingen. We analyseren jaarcijfers, maar ook de kengetallen uit uw branche. Zo bespreken we met u de hoofdlijnen voor de toekomst. De financiële rapportage biedt dan tevens handvatten om te praten over prognoses en begrotingen. Voor de wettelijke en vrijwillige controles hebben wij zelfstandig een vergunning verkregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wij adviseren u graag bij het volgende
• Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen
• Wettelijk verplichte en vrijwillige accountantscontroles
• Opstellen van ondernemingsplannen
• Waardering van ondernemingen
• Bedrijfseconomische advisering
• Investeringsanalyse
• (Alternatieve) financieringsvraagstukken
Bedrijfsopvolging en –overnames
Internationaal